ASF a adoptat trei norme care reglementeaza piata asigurarilor

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat un set de măsuri prudențiale cu impact direct asupra întăririi solidității industriei asigurărilor, predictibilității tarifelor RCA și a protecției consumatorilor de servicii financiare non-bancare.


Setul de măsuri se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătățirea procedurii de soluționare a petițiilor din sectorul asigurări și ajustarea, în scop prudențial, a cerințelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

I. În privința Normei RCA, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activității de subscriere a polițelor RCA și asupra activității de constatare și lichidare a daunelor.


 Impactul asupra activității de subscriere a polițelor RCA

- tarifele de prima nu se vor modifica mai devreme de 12 luni de la ultima modificare, notificata catre ASF; 

 - despagubirea se plateste in termen de 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei sau de la data primirii hotararii judecatoresti definitive (penalitatile sunt de 0,2%/zi de intarziere, inclusiv si pentru diminuarea nejustificata a daunei);

 - pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele păgubite se adresează în vederea avizării daunei asigurătorului RCA cu care proprietarul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanţa de despăgubiri, la Asociaţia "Fondul de protecţie a victimelor străzii" ori către BAAR, în calitatea sa de birou gestionar; in cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri, constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, precum şi modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, respectiv costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum şi cele de demontare şi montare aferente reparaţiilor şi înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate; asiguratorul de bunuri al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere; asigurătorii RCA pot acorda despăgubiri şi în cazul în care persoana păgubită a procedat la repararea vehiculului avariat, înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările şi cauzele producerii evenimentului asigurat, precum şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar;

- in cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului se poate face pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură);


- in cazul în care pentru reparaţiile vehiculului se solicită plata despăgubirii înainte de efectuarea reparaţiilor, cuantumul pagubei se stabileşte luând în calcul preţurile practicate de către unităţile de specialitate sau prevăzute în sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferentă reparaţiei/înlocuirii pieselor avariate, precum şi pentru părţi componente, piese înlocuitoare noi şi materiale; Preţurile practicate de unităţile de specialitate utilizate în stabilirea cuantumului pagubei, nu pot fi mai mari decât preţurile practicate de către unităţile de specialitate autorizate de către producatorii de vehicule, respectiv reprezentanţii din România ai acestora;

- valoarea vehiculului la data producerii accidentului se stabileşte pa baza valorilor de piață ale unor vehicule de aceeași marcă, tip, model, caracteristici tehnice și dotări, an de fabricație, având un parcurs în kilometri şi o stare de întreţinere comparabile; Valoarea de piață a unui vehicul se stabilește pe baza sistemelor de specialitate pentru evaluarea vehiculelor înmatriculate permanent în România, precum şi în baza oricăror documente prezentate de către partea prejudiciată în dovedirea prejudiciului suferit;

- asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea daunelor ce nu au putut fi constatate iniţial, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la solicitare;

Impactul asupra activității de constatare și lichidare a daunelor

a) posibilitatea externalizării activității de constatare și lichidare a daunelor RCA;
b) în cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură);
c) în stabilirea cuantumului despăgubirilor, limitarea acoperirii polițelor RCA la nivelul prețurilor practicate de reprezentanțele auto din România;
d) stabilirea unor termene și obligații privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum 3 zile de la solicitare)