Datorită alinierii cu legislația europeană a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne confirmați acordul de a vă contacta în continuare și a vă oferi informațiile de care aveți nevoie.

Categorii de mesaje pe care le veți primi de la noi

✔ Oferte personalizate avantajoase, special gândite pentru dumneavoastră

✔ Informații cu privire la scadențele pentru mașina dumneavoastra (ITP, asigurare, revizie, etc.)

✔ Mesaje administrative legate de contul Compexit Club

Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie utilizate in scopurile de mai jos:
Sunt de acord ca datele cu caracter personal sa fie utilizate in scopurile de mai jos:
Informații despre promoții vânzări auto/service/ piese și accesorii/alte servicii sau produse conexe, invitații evenimente, informații despre activitatea Compexit Club si situația contului de membru, studii de satisfacție și asigurarea/îmbunătățirea calității
Memento pentru programări de service/ asigurări/ alte scadențe importante
Cookies
Cookies Acest website folosește cookie-uri pentru a ne ajuta să vă oferim cea mai buna experiență când ne vizitați website-ul.
Mai multe informații despre folosirea cookie-urilor

Va prezentam Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor online aici.

Privacy Acord prelucrare date,

Dorim în continuare să rămânem ca și până acum în contact cu dumneavoastră și să vă ținem la curent cu informații referitoare la Compexit Grup. În acest scop, avem nevoie de acordul dumneavoastră expres în baza Regulamentului European 2016/679 care a intrat in vigoare la 25 mai 2018.

Persoanele vizate in Regulament beneficiaza de urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date(art.15), dreptul la rectificare(art.16), dreptul de a fi uitat( art.17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor(art.20), dreptul la opoziție(art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate(art.22), dreptul de a depune o plângere(art.77), dreptul la despăgubiri(art.82). Ne îndeplinim obligațiile impuse de Regulament prin actualizarea datelor personale, prin păstrarea/distrugerea acestora în condiții de siguranță, prin colectarea/stocarea unui număr limitat de date personale (doar cele absolut necesare prelucrării), prin protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor, protejarea de accesul neautorizat la ele și prin luarea unor măsuri de siguranța pentru protejarea lor. Datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate către firmele care alcătuiesc Compexit Grup: S.C. Compexit Trading S.R.L., S.C. Topcar Impex SRL, S.C. Compexit Auto Rulate SRL, S.C. Compexit Fleet Services SRL, S.C. Compexit Agent de Asigurare S.R.L. si dezvăluite persoanei vizate, reprezentanților legali ai persoanei vizate, partenerilor actuali sau viitori ai Compexit Grup în scop de reclamă, marketing și publicitate, statistici, servicii de asigurări si reasigurări, servicii de comunicații electronice, vânzare. Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate si prelucrate până la revocarea consimțământului.

ACORD GDPR

Subsemnatul, în baza art 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul European 2016/679 îmi exprim acordul prin completarea prezentului formular pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: nume și prenume, data și locul nașterii, semnătura, datele din permisul de conducere/certificat de înmatriculare, telefon/fax, adresă, e-mail, loc de muncă, date bancare, imagine, date de geolocalizare/date trafic, CNP, seria și numărul actului de identitate/pașaport în scop de marketing (informații despre produse, servicii evenimente, studii de piată, asigurarea/îmbunătățirea calității), închiriere, vânzare, asigurare, servisare auto:

Completarea formularului are valoare de consimtamant si este acordat de bunăvoie cu posibilitatea de a fi oricând revocat, în scris, la adresa: Calea Turzii, nr.223, Cluj-Napoca sau prin e-mail la protectiadatelor@compexit.ro, urmând să intre în vigoare începând cu următoarea procesare a bazei de date. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este: Simona Lobont,
tel: 0722-555.897;
e-mail: protectiadatelor@compexit.ro

Am luat la cunoștință și declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, alte informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, o listă a prestatorilor noștri de servicii și informații importante referitoare la procesarea datelor cu caracter personal care nu necesită acord expres. Solicitați un exemplar la Compexit Grup sau vizitați paginile:
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
http://www.compexit.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal/