Solicitare oferta asigurari

Solicitare oferta asigurari

Date client
Date autoturism
Date polita
Allianz Generali
Uniqa Groupama
Asirom Toate
S.C. COMPEXIT TRADING S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca, Calea Turzii nr. 223, jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului din Cluj-Napoca sub numarul J12/2511/1995, cod fiscal RO 8008913, IBAN RO96 BTRL 0130 1201 9006 64xx, Banca Transilvania, tel. 0264-438.820, in calitate de operator si imputernicit, avand responsabil cu protectia datelor - Simona Lobont, tel. 0722-555.897 prelucreaza date cu caracter personal in baza consimtamantului dumneavoastra, in scop de reclama, marketing, publicitate, statistici, servicii de asigurare si reasigurare, comunicatii electronice, vanzare.

Conform Regulamentului (UE)2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 aveti garantat dreptul de a solicita operatorului, informatii în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a va opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.